Cẩm nang

Monday, January, 2021 - PHUNG HOANG GIANG

ROBOT VÀ NHỮNG HIỆU QUẢ RẤT LỚN

    Robot đã tồn tại trong nhiều thập kỷ và các công nghệ Robot tiếp tục phát triển nhanh chóng. Ngày nay, robot được sử dụng để tăng hiệu quả của tất cả các loại quy trình sản xuất. Robot  sử dụng các cảm biến cho phép chúng nhìn, nghe và thậm chí cảm nhận môi trường xung quanh. Robot có khả năng thích ứng và đưa r...

Xem thêm
Thursday, December, 2020 - PHUNG HOANG GIANG

Hệ Thống Truy Vấn Nguồn Gốc Thuốc - Serialization

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành công nghiệp dược phẩm mất gần 40 tỷ đô la mỗi năm do số lượng hàng giả. Các công ty dược phẩm phải chi hơn 2 tỷ đô la mỗi năm để tiến hành thu hồi lượng hàng thuốc giả và thu hồi thuốc hết hạn. Chính vì vậy, các nhà sản xuất dược phẩm đang dần chuyển sang ứng dụng mã code tuần tự để giảm thiểu việc thu hồi...

Xem thêm
Wednesday, October, 2020 - PHUNG HOANG GIANG

VISION CAMERA - MACHINE VISION - MÁY ẢNH CÔNG NGHIỆP

Trước tiên, chúng ta nêu ra các bài toán thực tế tại nhà máy sản xuất:   - Trên bao bì sản xuất ra có in logo, tuy nhiên, đôi khi nó bị mờ hoặc mất nét in, chúng tôi không muốn sản phẩm này đến với người tiêu dùng! - Trên bao bì có mã vạch - barcode, chúng tối muốn đọc tự động và tìm ra sản phẩm có barcode chưa đúng, bị mờ, bị mất nét! - Tr...

Xem thêm

Giỏ hàng